ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

A/A ΚΩΔ.ΕΤ. ΕΤΑΙΡΙΑ
1 1019 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
2 1091 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
3 1093 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
4 1102 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
5 1140 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
6 1141 INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
7 1142 GENERALI HELLAS A.A.E.
8 1161 ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
9 1162 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
10 1163 PRIME INSURANCE LTD
11 1164 EURO INSURANCES DAC
12 1168 AIG EUROPE S.A.
13 1171 Hellas Direct INSURANCE LTD
14 1174 CITY INSURANCE SA (15/2/2020)
15 1178 QIC EUROPE LTD
16 3175 EUROINS.AD INSURANCE COMPANY (1/7/2020)
17 5009 Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
18 5012 ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
19 5013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
20 5019 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
21 5025 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
22 5027 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
23 5041 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
24 5048 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
25 5049 EUROLIFE FFH ΑΕΓΑ
26 5050 ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
27 5052 PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
28 7606 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.