ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος της Υδρογείου Ασφαλιστικής παρέχουν πολύτιμη οικονομική υποστήριξη και συναισθηματική σιγουριά, μέσα από ένα συνδυασμό χρήσιμων και ουσιαστικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ